Ngày 20/7: Thánh Giuse Maria Diaz Sanjurjo An – Giám mục (1818-1857)

Đức Cha Giu-se Ma-ri-a Đi-a Săng-giuýc-giô sinh trưởng trong một gia đình giàu có, thế giá ở tỉnh Su-e-gô (Suegos) Tây Ban Nha. Từ thuở bé, cậu đã tỏ ra là người có chí khí, quảng đại, hy sinh. Dù sống trong hoàn cảnh sung túc, được gia đình chiều chuộng, cậu Săng-giuýc-giô vẫn ước mơ một lý tưởng cao đẹp, cậu muốn đem hạnh phúc cho bao người xa cách Chúa, cậu từ giã gia đình dâng mình cho Chúa trong dòng Thánh Đa-minh ở Tô-lơ-ta (Toleta).

Trong những năm học tập, tu luyện, Thày Đi-a Săng-giuýc-giô là gương mẫu sán lạn về mọi mặt. Bề trên đặt nhiều tin tưởng vào thày. Thày được mặc áo dòng, khấn trọng thể ở tu viện Ô-ca-na (Ocana). Sau đó thày chịu chức linh mục.

Biết Cha nhiệt thành ước ao cứu linh hồn, Bề trên cử sang Phi Luật Tân, sửa soạn sang truyền giáo ở Việt Nam.

Năm 1845, Cha Đi-a đặt chân trên cánh đồng truyền giáo miền Bắc lúc ấy đang trải qua cơn giông tố bão táp thời Tự Đức, và cha nhận tên Việt Nam là An.

Sau khi đã thông thạo tiếng nói, Cha Đi-a đem cả bầu nhiệt huyết, hăng say làm việc tông đồ, Cha giảng dạy từ làng này qua làng khác trong toàn địa phận Trung (Bùi Chu, Thái Bình). Ban ngày Cha ẩn trốn cầu nguyện, ban đêm Cha hoạt động mở Nước Chúa. Cha yên ủi người ốm đau, giải tội, giảng dạy các giáo hữu tân tòng. Cha được mọi người cảm phục, yêu mến, nhiều lương dân nhận biết đạo thật.

Chức vụ giám mục

Lòng nhiệt thành hăng hái, lòng hy sinh tận tụy của Cha vang dội khắp địa phận. Năm 1849, Cha được chọn làm giám mục phó giúp Đức cha Đa-minh Mác-ti ([1]) cai quản địa phận Trung. Năm 1852 Đức cha Mác-ti qua đời, Đức cha Đi-a lên thế vị.

Dưới sự điều khiển sáng suốt của Đức cha, địa phận Trung hiên ngang tiến bước giữa cơn giông tố, vượt qua bao khó khăn trở ngại. Thời gian này cuộc săn bắt các giáo sĩ rất gay gắt nhưng Đức cha vẫn hăng hái làm việc , và có lẽ Đức cha sẽ thoát được mọi cuộc truy lùng, vì quan tổng đốc Nam Định đã hứa với người, nếu có tin nguy hiểm, chính ông sẽ cho tin cấp báo kịp thời.

Ý Chúa nhiệm mầu

Vì thế, sống trong bách hại, mọi người vẫn an tâm, nhưng ý Chúa nhiệm màu, một việc không ngờ xảy đến. Ngày 28-4-1857, bà Mẹo người làng Thượng Phúc đến tỉnh tố cáo Đức cha Đi-a đang ẩn ở làng Bùi Chu. Quan tổng đốc có cảm tình với Đức cha, làm ngơ bỏ qua, nhưng một việc không may khác lại xảy đến. Hôm ấy có quan Khâm sai từ Huế đến kinh lược. Công việc tiết lộ, quan tổng đốc phải ra lệnh cho 400 lính đi vây bắt và đồng thời cũng sai người đưa tin cho Đức cha Đi-a để Người trốn. Nhưng thánh ý Chúa muốn vị tông đồ của Chúa theo gương thày trên đường khổ nạn, muốn chúa chiên đổ máu để cứu sống đoàn chiên. Người đưa tin đến nơi vào chính lúc Đức cha bị bắt.

Quân lính điệu Đức cha ra đình làng, trói vào gốc cây trước sân đình. Được tin, giáo dân tuốn đến rất đông, kêu khóc thảm thiết vang động cả một góc trời. Đức cha cảm động, an ủi họ, khuyên họ bình tĩnh trở về, hãy tin tưởng vào Chúa quan phòng. Đức cha cảm tạ Chúa đã ban cho mình phúc trọng này, Người ra đi tâm hồn thảnh thơi nhẹ nhàng, không lo âu cho đoàn chiên phải bơ vơ vì đã có Đức cha Men-ki-ô Ga-xi-a Săm-pơ-đơ-rô (Xuyên) mà Người mới truyền chức hơn một năm nay coi sóc.

Thuyền giải Đức cha đến Nam Định, quan tổng đốc sợ quan khâm sai, truyền lệnh giam giữ Đức cha nghiêm ngặt.

Trong trại giam, Đức cha cầu nguyện, làm việc từ thiện bác ái, viết thư yên ủi giáo dân và xin họ cầu cho mình đi chặng đường khổ giá đến cùng.

Cầu vồng máu

Sau hai tháng giam giữ tra tấn, Đức cha Đi-a can đảm tuyên xưng Đức Tin, đem hết tài hùng biện giảng giải đạo lý giữa công đường khiến các quan vừa tức giận và cảm phục.

Ngày 20-7-1857, án trong kinh truyền trảm quyết. Quan quân điệu người ra pháp trường Bảy Mẫu Nam Định, một pháp trường lừng danh đã thấm bao nhiêu máu các đấng anh hùng tử đạo. Đức cha bình tĩnh, vui tươi, sốt sắng cầu nguyện cho mình và cho cả đoàn chiên đang trải qua những ngày gian nan đau khổ.

Một hồi chiêng báo hiệu lý hình chém thật mạnh, đầu rơi xuống đất, máu vọt lên cao như hình cầu vồng, phải chăng đó là dấu chỉ bình an sắp tới cho Giáo Việt Nam? Đầu Người bỏ vào sọt vất xuống sông Cái.

Giáo dân, lương dân dự xử rất đông, nhưng không ai có thể lọt qua vòng vây lính để vào thấm máu được. Chỉ có hai người lính chạy đến thấm máu, quan ra lệnh tống giam ngay.

Sau một người thuyền chài mò được đầu Đức cha, ông đem cho bà Ma-ri-a Ái, bà vui mừng đưa vào trình Cha xứ và Người dâng đầu ấy cho Đức cha Ga-xi-a. Đức cha theo lễ phép công nhận và đặt kính trong nhà thờ. Đến năm 1891, Bề trên dòng Thánh Đa-minh Ô-ca-na tỉnh Tô-lơ-ta xin đem đầu về nhà dòng vì Đức cha Đi-a Săng-giuýc-giô là vị giám mục tử đạo tiên khởi của nhà dòng đó.

Ngày 29-4-1951, Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho Đức cha Giu-se Ma-ri-a Đi-a Săng-giuýc-giô, và ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn Đức cha lên bậc hiển thánh.


([1]) Dominique Marti.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top