Ngày 30/4: Thánh Giu-se Tuân, Linh mục (1811-1861)

Một xứ đạo nổi tiếng

Cao Xá là một xứ đạo ở tỉnh Hưng Yên, đã có tên tuổi trên hai thế kỷ nay, kể từ ngày các Cha dòng Thánh Đa-minh Phi Luật Tân đặt chân lên phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) thuộc địa phận Đàng Ngoài. Xứ Cao Xá còn được nổi tiếng vì chí khí anh hùng thà chết không thà bỏ đạo, đến nỗi vua Tự Đức mỗi khi nghe các quan báo cáo bắt được người có đạo là vua đã thét lên: “Chắc đạo ở Ngọc Đồng, Cao Xá không sai ?” Xứ này còn được nổi tiếng hơn nữa vì là quê hương của chân phúc Giuse Tuân, của 20 vị đã được Giáo Hội ghi vào bản dự án phong chân phúc và trăm nghìn vị khác đã gục ngã dưới thời bách hại đẫm máu.

Cha Giuse Tuân sinh năm 1821 ở họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên trong một gia đình nhà Nho, đạo đức. Từ bé cha mẹ cậu đã lo giáo dục con theo đúng tinh thần đạo Kitô, với lòng tôn sùng phép Thánh Thể và Đức Mẹ Maria theo truyền thống của dòng Thánh Đa-minh. Vì thế không lạ gì mới lớn lên, cậu Tuân đã ước ao dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời.

Được nhận vào tiểu chủng viện, rồi qua đại chủng viện, Thày Tuân đạo đức học hành chăm chỉ thu được nhiều kết quả khả quan. Thày được Bề trên gọi chịu các chức nhỏ và tiến dần đến chức linh mục.

Chúa chiên lành hy sinh tính mạng vì con chiên

Trong chức vụ linh mục, Cha Giuse Tuân đã làm tròn bổn phận đối với đoàn chiên. “Khắc nghiệt với mình, quảng đại với Người” đó là khẩu hiệu đời linh mục của Cha, vì thế người ta thường thấy Cha luôn sống bên cạnh người nghèo, cha len lỏi tìm cách giúp đỡ giáo dân. Trong thời buổi cấm cách không dịp nào là Cha không thực hiện lời Chúa Giêsu đã phán: “Chúa chiên lành hy sinh tính mạng vì con chiên”.

Chịu chức linh mục được ít lâu, Cha muốn thuộc trọn về Chúa hơn và để có dịp cộng tác chặt chẽ với các cha thừa sai dòng Thánh Đa-minh, Cha xin mặc áo dòng và năm 1858, cha được khấn trọng thể. Bề trên cử coi ba xứ Ngọc Đồng, Tiên Chu, Cao Xá, Cha tận tụy nhiệt thành hy sinh cho các linh hồn, vì thế Chúa đã ban cho Cha phúc rất trọng, để lời Chúa phán được ứng nghiệm ở nơi Cha là Cha được đổ máu ra vì đoàn chiên.

Bấy giờ đang vào những tháng đầu năm 1861, một năm khủng khiếp, những người có đạo phải sống những ngày giờ lo âu, đau khổ, những giờ chờ đón một sắc lệnh dã man nhất trong lịch sử cấm đạo ở Việt Nam và có lẽ trong cả lịch sử cấm đạo ở các nước trên thế giới, đó là sắc lệnh phân sáp sẽ ra đời ngày 5-8-1861 và phải được triệt để thi hành ngay.

Cha Tuân và các giáo hữu cùng nhau sống trong hoàn cảnh thật bi đát. Hồi ấy cha đang ẩn ở làng Ngọc Đồng tỉnh Hưng Yên, tránh xa những cặp mắt rình mò mọi nơi. Trong làng có một bà già ốm nặng sắp chết, bà muốn chịu các phép lần sau hết, bà muốn mời Cha xứ đến an ủi giúp đỡ bà dọn mình về đời sau. Bà sai con trai đi đón Cha, nhưng người con bất hiếu này, thay vì mời Cha đến làm phúc cho mẹ thì đi tố giác với quan trên để lĩnh tiền thưởng.

Cha Giuse Tuân phải bắt và điệu về Hưng Yên. Mấy ngày sau Cha phải ra công đường, vai mang gông, tay đeo xiềng, mà Cha cứ tươi cười khiến quan Thượng ngạc nhiên, truyền tháo gông và thương hại hỏi Cha: “Quê quán ông ở đâu?” Cha trả lời: “Quê tôi ở Trần Xá, tôi hằng ước mong từ đạo để được phần thưởng đời đời, lúc này tôi rất đau lòng vì bao người xúc phạm đến Thiên Chúa cao cả”. Dù bị đe loi hành hạ, tra tấn. gông cùm, Cha vẫn cương quyết giữ vững Đức tin, bất chấp gian nan khổ cực, vì hơn ai hết, Cha nhớ lời Chúa phán xưa: “Hạnh phúc cho những ai bị bắt bớ vì chân lý”. Hơn ai hết Cha hiểu mọi sự khó đời này chóng qua mau hết mà hạnh phúc Chúa dành để cho những người trung thành với Chúa thì vĩnh viễn.

Sau một thời gian, biết không thể nào lung lạc được ý chí sắt đá của Cha, các quan khép án Cha phải trảm quyết và sớ vào kinh. Vua y án và một ngày tháng 4-1861, Cha Giuse Tuân phải xử ở tỉnh Hưng Yên.

Trên đường đi tới pháp trường, dù mệt lả Cha cũng tỏ vẻ vui mừng, đến cửa thành, một cây thánh giá đặt ở lối đi. Cha dừng ngay lại, dù lính xô đẩy thế nào, Cha nhất quyết không bước qua, sau họ phải nhượng bộ nhấc tượng lên.

Tới pháp trường, Cha quỳ xuống cầu nguyện, phó linh hồn trong tay Chúa. Lý hình chém một nhát, đầu rơi xuống. Trời đất như cùng với giáo hữu thương tiếc vị anh hùng tử đạo nên ngay sau đó mưa như thác đổ, gió thổi ầm ầm, sấm chớp vang động làm mọi người sợ hãi.

Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã phong chân phúc cho Cha Giu-se Tuân ngày 29-4-1951 và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn cha lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top