Ngày 1/8: Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục (1755-1838)

Ơn kêu gọi sớm nảy nở trong một gia đình đạo đức

Cha Bê-na-đô Vũ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Phương thuộc tỉnh Nam Định ở miền Bắc Việt Nam.

Từ khi còn bé, cậu là một trẻ em ngoan ngoãn, chăm đi nhà thờ, các giáo hữu địa phương thường khen câu Duệ có phúc lớn vì được sinh trưởng trong một gia đình đạo đức, cha mẹ sốt sắng, giữ đạo cẩn thận và dạy dỗ con cái giữ đạo cẩn thận nữa. Vì vậy cậu quyết tâm bỏ thế gian để dâng mình cho Chúa rất sớm. Thấy con còn ít tuổi cha mẹ cậu lo ngại, nhưng về sau, suy nghĩ lại lời ca dao quen thuộc này:

“Uốn cây từ lúc còn non,
dạy con từ thuở con còn ngày thơ”.

Cha mẹ cậu sẵn lòng quyết định dâng con cho Chúa, cho phép cậu Duệ đến với các cha Dòng Tên để được các đấng săn sóc dạy dỗ, vừa tập nhân đức vừa học hành, mong về sau nên người xứng đáng giúp việc Hội Thánh.

Cậu Duệ đã không phụ lòng của mẹ mình hy sinh dâng con cho Chúa, ước ao cho con nên thân nên người, làm ích cho các linh hồn. Cậu chăm chỉ học hành, chịu khó làm việc và siêng năng đọc kinh cầu nguyện cùng giữ luật phép Nhà Chúa và lời các cha khuyên dạy, nên cả tuần tự tiến lên đều đặn và mau chóng cho đến ngày chịu chức linh mục.

Sau khi chịu chức linh mục, Cha Bê-na-đô Duệ hằng nhớ ơn Chúa ban cho mình được lên bậc cao trọng ấy và chuyên lo làm sáng Danh Chúa cùng cứu linh hồn. Cha dâng trót hồn xác để theo thánh ý Chúa. Cha hay đau ốm lắm, nhưng Cha vẫn luôn vui vẻ bình tĩnh. Năm 1832, Bề trên địa phận thấy Cha già yếu lại có bệnh thì cho về họ Trung Lễ để nghỉ ngơi và dưỡng bệnh. Cha tìm mọi dịp để hãm mình, chỉ nằm trên tấm ván không chịu nằm giường, cũng chẳng chịu dùng màn, nên suốt đêm ngày, Cha hằng chịu ruồi muỗi hoặc kiến rệp cắn đốt liên tiếp. Có ai không hiểu ý Cha mà hỏi sao không triệt cho hết các giống bọ bẩn ấy đi, thì Cha lắc đầu và trả lời rằng: “Tôi đã già cả thế này mà chưa hãm mình được bao nhiêu, bây giờ lại nằm đây chẳng làm được việc gì, nên muốn chịu khó chút ít để đền tội”. Thế rồi Cha cứ để mặc cho những con bọ kia tiếp tục cắn đốt mình, và thản nhiên đọc sách Phúc âm. Chính nhờ việc suy ngắm lời Chúa đêm ngày như vậy, Cha thấy mình được rất nhiều ơn ích về phần linh hồn. Quả thật, Chúa giúp Cha già Duệ dọn mình kỹ càng có đủ sức mạnh đương đầu với cơn bão táp sắp ập tới.

Một linh mục chỉ điểm cho lính bắt mình

Đời vua Minh Mệnh, Đức Cha I-nha-xu Đen-ga-đô[1] (1) (Y) làm bề trên coi sóc địa phận Trung Đàng Ngoài (tức Bùi Chu ngày nay), thì có lệnh cấm đạo. Vừa nghe tin chiếu chỉ của vua đã được công bố, Đức Cha Đen-ga-đô đi trốn ở họ Trung Lễ, nên có dịp đến thăm an ủi Cha Già Duệ. Một lần, hai đấng đang chuyện trò vui vẻ với nhau, Đức Cha Đen-ga-đô hỏi đùa Cha Duệ rằng: “Cha Già có muốn lên tỉnh chơi không?” Cha Duệ hiểu ý Đức Cha và thưa ngay rằng: “Lạy Đức Cha, khi nào Đức Cha phải bắt thì xin cho con cũng được chịu bắt bớ theo Đức Cha”.

Quả thật, Cha Già Duệ hết lòng kính mến Đức Cha, chẳng khác gì người con hiếu thảo kính mến và hằng muốn ở gần cha mình luôn. Cho nên, khi Đức Cha Đen ga-đô bị bắt thật, thì người năng than thở những lời ông thánh Lô-ren-xô xưa đã khóc xin theo Đức Giáo Hoàng Xi-xtô bị bắt mà rằng: “Lạy Cha, Cha đi đâu mà chẳng cho con đi theo? Cha đi tế lễ, sao Cha chẳng cho người giúp lễ đi cùng?” Cha Già Duệ cũng khao khát theo chân Đức Cha Đen-ga-đô, dâng mình làm của tế lễ Chúa để được đổ máu cùng với ngài, làm chứng cho đạo.

Cha Già Duệ bấy giờ đã 83 tuổi, thường xuyên đau ốm, không đi đâu được, mà trong lòng vẫn ước ao đến gặp các quan để xưng đạo ra cách tỏ tường. Nhưng các giáo hữu thì rất lo sợ. Khi nghe tin quan quân sắp đến vây làng mình, họ đưa Cha đi trốn ngoài cánh đồng, ở trong lều dựng cho các người mắc bệnh hủi. Họ muốn phòng trước không để Cha bị bắt ở trong làng và gìn giữ dân làng được bình an. Nhưng họ vẫn một lòng kính mến Cha, cử một người đàn bà săn sóc giúp đỡ Cha, rồi họ trình Cha rằng: “Hễ quan quân có đi qua đây mà lên tiếng hỏi, thì Cha đừng nói gì. Xin Cha để chúng con nói với lính mà nhận Cha là ông của chúng con”. Cha Duệ không chịu, và khuyên các con chiên của mình rằng: “Chúng con không nên nói thế. Cha đã chịu bảy chức thánh, Cha không có con cái, nên chúng con đừng bảo người ta như thế. Cứ để quan hỏi thì Cha sẽ nói rõ Cha là đạo trưởng”.

Tuy bảo các con chiên như thế, nhưng Cha không chịu đợi đến lúc quan hỏi, Cha ở trong lều mà vẫn sốt ruột, chốc chốc lại kêu lên rằng: “Tôi là cụ đạo đây, xin các quan đến mà bắt, tôi đang ở trong lều này”. Có mấy người lính đi qua nghe tiếng người kêu như vậy thì rủ nhau vào trong lều ấy để xem. Cha Duệ thấy lính tới hỏi vội rằng: “Có phải anh em đi tìm đạo trưởng không? Chính tôi cũng là đạo trưởng đây”. Mấy người lính mừng rỡ bắt Cha ngay giải đi nộp cho quan Trịnh Quang Khanh đang ở gần đấy.

 Hôm ấy là ngày mồng 3 tháng 6 dương lịch.

Tìm sức mạnh ở Thánh Giá Chúa Giê-su

Quan Thượng Trịnh Quang Khanh vừa gặp thấy Cha Duệ già yếu bệnh tật thì chỉ hỏi qua về tuổi tác, nơi ở và việc làm của người rồi bảo rằng: “Thôi ông đã già lắm rồi thì ta giải ảnh xuống đất cho ông lão bước qua để ta tha cho mà về”. Cha Duệ đáp lại ngay rằng: “Quan lớn đừng bảo tôi làm như vậy, không bao giờ tôi nghe đâu”.

Bấy giờ trời sắp tối, nên quan sai lính đưa Cha vào chùa gần đấy nghỉ qua đêm. Cha chẳng được ăn uống của gì, suốt đêm chỉ nghe lời lính canh sỉ nhục và cười nhạo.

Đến sáng, họ giải Cha về tỉnh Nam Định, đến tòa quan án. Quan bảo người rằng: “Ông bước qua thập tự đi thì ta tha cho về”. Cha vẫn thưa lại mạnh dạn vững vàng như hôm trước. Quan án thấy thế truyền cho lính đóng gông, nhốt Cha vào ngục, tối đến còn bắt Cha mang cùm nữa, mặc dù Cha đã già cả ốm yếu.

Từ hôm ấy, Cha Duệ phải ra tòa để các quan tra hỏi nhiều lần. Khi Cha ở trong ngục giam thì các quan cho người nhà đến tận nơi mà dỗ dành hoặc xem ý tứ Cha thế nào để tìm cách làm cho Cha vâng lời quan mà khóa quá. Nhưng nhờ ơn Chúa thương gìn giữ và nâng đỡ Cha cách đặc biệt, nên tuy đã già nua tuổi tác, ốm đau luôn, lại phải giam trong tù hỏi hám bẩn thỉu, mang gông mang cùm và chịu mọi hình khổ khác, mà Cha vẫn vững vàng chống lại hết các mưu chước người ta bày ra để thúc giục cha bỏ đạo.

Trong ngục giam, Cha chỉ có một chiếc chiếu giải lên đất mà nằm. Có người thương Cha già cả yếu đuối ốm đau thì mang chăn đến để Cha đắp, nhưng Cha nhất định không lấy và bảo người ấy rằng: “Tôi cứ hay nghĩ đến Chúa Giêsu xưa nằm trên Thánh giá, nên thấy mình nằm chiếu này vẫn còn êm ái quá”. Chỗ Cha nằm lại dột nữa, nên mỗi lần mưa, nước dột xuống ướt đến cả một gian nhà, người ta thương định đưa Cha đi ở nơi khác, nhưng Cha vẫn thản nhiên can họ thế này: “Không việc gì đâu, cứ để tôi ở đây cũng được, ướt rồi lại khô, chẳng sao. Tôi chỉ nghĩ đến phúc đời sau. Tôi chỉ mong được đổ máu ra vì đạo thánh Chúa.

Khi Cha Duệ nghe tin Đức cha Hê-na-rét (Minh) và Thày Chiểu vừa được tử đạo rồi, thì nghĩ mình cũng sắp được phúc ấy. Vì vậy, Cha gọi người đàn bà đạo đức vẫn săn sóc giúp đỡ Cha trong ngục mà dặn dò kỹ càng như sau: “Cha không sợ chết, Cha chỉ mong chóng được xử để theo chân Đức cha Hê-na-rét. Con đã nghe ai nói gì về ngày ấy chưa? Con để ý nghe ngóng thêm, hễ biết tin gì thì đến trình Cha ngay.

Ít ngày sau, Cha được tin Đức cha Đen-ga-đô đã chết trong cũi, mà còn phải đem xác đến nơi xử để chịu chém. Cha cảm động và đau đớn quá, bỏ nốt chiếc chiếu, rồi nằm đất không. Người đàn bà đạo đức kia đến xin Cha dùng chiếu để đỡ rét và khỏi sinh bệnh, nhưng Cha từ chối, vì Đức cha đã chết rồi còn phải đem đi xử mà con cái dám nằm lên chiếu thì thật không phải. Nói thế rồi Cha Duệ chỉ lo một việc dọn mình chịu xử, đêm ngày cầm trí đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa ban ơn giúp mình thắng trận sau hết.

Quả thật, Cha đã sắp phải đương đầu với trận chiến cuối cùng, vì ngày 28-6-1838, các quan đệ vào kinh, xin vua Minh mệnh xét bản án đã lập chung cho Cha Duệ và Cha Hạnh. Vua ưng thuận và châu phê ngay. Vua còn ra lệnh cho các quan tỉnh Nam Định phải chém đầu cả hai cha ngay, mặc dù Cha Duệ đã 83 tuổi, mà cứ luật nước bấy giờ ai đã 80 tuổi chỉ phải tù chung thân, không phải xử tử. Như vậy, Cha Duệ chịu chết vì đạo, là chịu một án không lập theo đúng luật phép nước, chỉ vì Cha là đạo trưởng và vì vua quan thời ấy ghét đạo. Nhưng Cha Duệ được tin này thì vui mừng hết sức, không hề nghĩ mình bị xử bất công. Cha cầm trí dọn mình sốt sắng để lĩnh nhận phúc trọng Chúa sắp ban cho.

Trận chiến cuối cùng

Sáng ngày 1-8-1838, lính điệu Cha Duệ đến toà quan Án. Tới cửa dinh quan, đứng một lúc thì thấy Cha Hạnh cũng được giải đến. Cả hai cha vui mừng vì biết mình cũng được đi xử với nhau. Thật hạnh phúc và vinh dự cho hai cha được đổ máu ra vì Chúa. Trước khi lên đường ra pháp trường, quan Án còn hỏi lại từng cha rằng: “Bây giờ là lúc đi xử, nhưng nếu ông xuất giáo, vẫn còn kịp, ông sẽ được tha ngay và trở về sống với dân làng, nếu không thì phải trảm quyết. Cha Duệ thưa lại rằng: “Tôi vốn mong ngày được chết vì đạo Chúa tôi. Nay được mãn nguyện thì tôi vui mừng lắm, tôi không bao giờ xuất giáo”. Cha Hạnh cũng thưa dứt khóat như vậy. Nên quan Án giao hai cha cho lính đem đi xử.

Đến cửa thành phải đợi lâu, chờ người ta dắt voi về cho quan cưỡi. Trời nắng gắt quá, nhiều người đi theo động lòng thương Cha Duệ già yếu ốm đau, biếu cha chiếc chiếu để che cho khỏi nắng, nhưng Cha chỉ cám ơn, không dùng chiếu, Cha muốn chịu khó đến cùng. Chúa cũng chiều ý Cha như vậy nên dù quan quân thấy Cha già yếu không còn đủ sức đi thì cho đi võng, nhưng vẫn bắt người đeo gông. Cha Duệ được võng đi trước Cha Hạnh. Cha cầu nguyện và làm dấu Thánh giá trên mình luôn luôn. Một người lính đi trước Cha Duệ cầm thẻ ghi hàng chữ này: “Đạo trưởng Vũ Văn Duệ bất khẳng xuất giáo luật hình trảm quyết. Người lính này quay lại khuyên Cha Duệ rằng: “Cha đã già, hãy xuất giáo đi thì bà con sẽ đưa về phụng dưỡng, nếu Cha không chịu bỏ đạo chắc phải xử tử”. Cha Duệ vẫn cương quyết thưa lại là mình chỉ muốn chết vì đạo. Có một người đàn bà khi trước nuôi Cha, sau xuất giáo, bấy giờ cũng theo đám đông đến gần thì bị Cha mắng rằng: “Mày đã xuất giáo còn đến đây làm gì”.

Khi tới nơi xử, cả Cha Duệ và Cha Hạnh cùng cầm trí cầu nguyện. Lính tháo gông và xiềng cho các cha, rồi bảo Cha Duệ ngồi xuống đất và trói Cha Hạnh vào cọc. Quan Giám sát cưỡi voi ra lệnh, thì cùng một lúc, hai lý hình chém đầu cả hai cha và tung hai đầu ấy lên.

Đây chính là phúc trọng Cha Duệ mong đợi đã lâu. Hôm nay Cha được đổ máu mình ra vì Chúa. Đúng lúc đầu cha rơi xuống thì các thiên thần Chúa sai cũng vừa tới đón Cha lên thiên đàng chầu Chúa và lĩnh phần thưởng tử đạo

Dưới đất, đám đông theo Cha đến đây, giáo lương lẫn lộn, kéo nhau vào thấm máu Cha và Cha Hạnh, nhặt đồ dùng của các đấng về làm dấu tích. Quan quân xua đuổi thể nào họ cũng chẳng chịu về không.

Theo lệnh quan, người ta chôn xác và đầu Cha Duệ và Cha Hạnh ngay tại pháp trường. Mãi lâu sau, bổn đạo mới chuyển di hài hai cha về an táng ở làng Lục Thuỷ thuộc địa phận Bùi Chu.

Cha Bê-na-đô Vũ Văn Duệ cũng như Cha Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh đã được phong chân phúc ngày 27-5-1900 triều Đức Thánh Cha Lê-ô 13, và phong hiển thánh ngày 19-6-1988, triều Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.


[1] Delgado

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top