Ngày 12/6: Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Giáo hữu (1795-1939)

Ông Au-gu-ti-nô Phan Việt Huy quê ở làng Hạ Linh, phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Khi ông bị bắt vì đạo, ông đã 44 tuổi, có gia đình và đi lính được 10 năm. Đối với 2 bạn là ông Đạt và ông Thể thì ông là người lý sự và biết nhiều lẽ đạo hơn cả vì trước kia ông đã ở nhà Đức Chúa Trời.

Thời ấy cuộc đời lính tự do, phóng túng do hoàn cảnh sống tập trung, luôn tiếp xúc với dịp tội, lại xa linh mục, xa nhà thờ, xa họ đạo, xa quê hương, nên đa số lính chỉ mang tên là người có đạo, nhưng không có lòng đạo đức và thường sa ngã. Ông Huy ở trong số này, ông lại còn có vợ hai. Tuy thế họ vẫn có đức Tin và mỗi lần sa ngã họ lại tìm đường trở về, ăn năn thống hối, đến bù cách âm thầm hay công khai.

Sau bữa tiệc quan Trịnh Quang Khanh thiết đãi 500 lính có đạo hồi tháng 6 năm 1838, khoảng ít lâu sau chỉ còn ba ông Huy, Đạt, Thể dũng cảm chiến đấu.

Qua lần tra tấn thứ hai, được ơn Chúa tác động, đêm ấy ông Huy thấy mình mắc nhiều tội lỗi làm gương mù gương xấu vì đã lấy vợ hai ở Nam Định, nên xin về tìm linh mục để gỡ tội. Cha Thiều sau đổi tên là Năng đang làm phúc ở họ Phúc Đường giải tội cho ông và yên ủi khuyên bảo ông vững vàng chịu khó vì đạo đến cùng. Dân làng vui mừng đội ơn lòng nhân lành vô biên của Chúa không những đã biến cải con người tội lỗi, lại ban cho người ấy được phúc rất cao trọng.

Hôm sau ông Huy hân hoan trở về ngục để dọn mình chịu tra khảo lần thứ ba. Đây là buổi tra tấn dữ dội. Trong số 5 chiến sĩ Đức Tin, cuối cùng chỉ còn ba ông Huy, Đạt, Thể.

Trước công đường, khi quan xúc phạm đến đạo thì ông Huy là người đối đáp, cắt nghĩa đạo và bác bẻ các lý lẽ của quan.

Đến tháng 9, không còn cách nào dụ dỗ nữa, các quan kết án giết ba ông, nhưng vua Minh Mệnh không châu phê, đòi các quan phải dùng mọi cách bắt khóa quá. Rồi một tháng trôi qua với bao cực hình, đức tin của ba ông như theo đó lớn dần lên. Quan xin vua giết ba ông cho xong, vua không ưng lại quở trách quan nặng lời.

Niềm vui qua mau

Cuối cùng quan bày mưu mô xảo quyệt là dùng anh em họ hàng làng nước để đánh đổ đức tin kiên cường của ba ông. Quan đã thành công, ông Thể ngã trước, rồi đến ông Đạt, còn lại mình ông Huy vững vàng, buồn rầu vì hai bạn. Đêm ấy người nhà quan vào ngục, lợi dụng ông Huy đang lúc hoang mang ra sức dụ dỗ ông, họ rỉ vào tai ông rằng: “Chú vâng lời vua đi, ai dám cười chê chú vì chú đã can trường chịu mọi cực hình, vua thương không giết chú, nhưng cũng chẳng chịu tha nếu chú không khóa quá, thôi chú hãy bước qua một lần cho xong”. Đêm ấy ông Huy thất bại, ngã thua.

Quan Tổng đốc vui mừng thưởng tiền, tha cho cả ba và tâu vào kinh chiến thắng của mình.

Nhưng nỗi vui của quan mau qua như gió. Ba ông về lương tâm nặng chĩu, hối hận, âu sầu. Mấy ngày sau ông đi xưng tội và được ơn trên soi sáng ba ông nhất định lên tỉnh xưng đạo lại trước mặt quan.

Trông thấy ba người lính can trường quan hơi chột dạ, ông Huy đến lạy quan và thưa rằng: “Đạo Thiên Chúa là đạo thật, Chúa chúng tôi thờ là Đấng phép tắc vô cùng, chúng tôi đã trót dại khóa quá, nay chúng tôi xin giữ đạo đến chết và trả tiền quan”. Niềm vui của quan tan biến, thay vào đấy là cơn giận lôi đình, chửi bới thậm tệ, dùng mọi cực hình như trước nhưng thất bại cay đắng, cuối cùng quan nghĩ ra một kế thượng sách là vì ba người đã khóa quá rồi, nên đuổi ra cấm không cho họ đến làm rầy rà các quan, rồi bắt lý dịch 3 xã nhận tiền thay và đưa ba ông về coi sóc.

Được ơn trên soi sáng, ba ông nhất quyết vào kinh xưng đạo trước mặt vua, nhưng việc này hiểm nghèo nên ba ông ăn chay cầu nguyện và xin ý kiến các Cha. Sau khi được phép, hai ông Huy và ông Thể vào kinh, còn ông Đạt vì bận việc quân nên ở nhà nhưng cũng ký tên trong đơn.

Tháng ngày chờ đợi

Hai ông xưng tội, chịu lễ, từ giã thân thuộc dân làng lên đường. Con trai ông Huy cũng theo cha cho biết sự việc. Sau 20 ngày vất vả, ông Huy và bạn tới kinh đô Huế, tạm trú ở nhà bà Đông là người có đạo, sau hơn một tháng ăn chay cầu nguyện dọn mình chiến đấu, hai ông nộp đơn lên toà Tam Pháp. Quan tòa nhận đơn, không hỏi han gì. Mấy hôm sau hai ông đệ đơn khác đại ý trình bày vì bị quan Tổng đốc Nam Định ép khóa quá, còn thật tình không bỏ đạo. Tòa nhận đơn nhưng cũng không trả lời.

Hai ông nhẫn nại chờ đợi. Một hôm vua ra dạo ngoài thành, hai ông phủ phục bên đường đầu đội đơn. Hiểu rõ câu chuyện, vua truyền giam hai ông ngay và ra lệnh cho ba bộ Hình, Lễ, Binh hợp đồng xét định. Các quan dùng mọi cách không làm hai ông nao núng. Ông Lê Văn Đức trước làm Tổng đốc Nam Định đã biết hai ông nên nói rằng: “Đánh chúng bay, chỉ mỏi tay”.

Các quan tâu vua, vua ngạc nhiên, song vẫn hy vọng hai ông bỏ đạo, truyền các quan phải khuyên dỗ thêm, nhưng vô ích.

Án lăng trì

Vua vẫn chưa chịu thua, vua truyền đem ra 30 nén vàng, một tượng chịu nạn, một thanh gươm đặt trước mặt hai ông để các ông tự ý lựa chọn, nếu bước qua thập giá sẽ được vàng, nếu không, phải án lăng trì là phải chặt ngang lưng và bỏ xác xuống biển.

Ông Huy và bạn xin chịu chết.

Vua giận truyền án như sau :

“Minh Mệnh nhị thập niên, ngũ ngoạt, sơ nhất nhật, nội các thần Lê Khanh Trinh, thần Lâm Duy Nghĩa vâng lời truyền: theo biên bản Tòa Tam Pháp thì hai tên lính Nam Định Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể khai rằng: đã theo đạo Gia-tô, năm ngoái đã bước qua thập giá vì bị quan Tổng đốc Nam Định áp bức, trong lòng không muốn, bây giờ xin giữ đạo như cũ. Các quan Tòa Tam Pháp đã hai ba lần khuyến cáo nhưng hai tên này nhất quyết không chừa cải chỉ xin được chịu chết, vậy hai tên này là những đứa mê muội, tráo trở, trước đây chúng đã bị án chết nhưng ta thương không nỡ giết, ngờ đâu chúng mù quáng không biết lẽ phải, mở đường cho chúng ăn năn hối cải, song chúng không còn lương tri, cố chấp theo Gia-tô tả đạo, chúng lại ngạo mạn kiêu căng dám bỏ việc lính vào tận kinh nộp đơn nên đáng chết. Hai tên Huy và Thể đã vào đây sẽ bị đưa ra biển, lấy rìu chặt ngang lưng, bỏ xác xuống biển để cho mọi người biết. Còn tên can án nữa là Đinh Đạt, quan Trịnh Quang Khanh phải tra xét việc ấy ngay rồi tâu trình cho minh bạch”.

Ngày hôm sau, 2-5 âm lịch cũng là ngày 12-6-1839, ông Au-gu-ti-nô Phan Viết Huy phải điệu ra cửa bể Húc Tuần. Trên đường đi ông tỏ vẻ vui mừng. Đến cửa biển, quan quân giải ông xuống thuyền chèo ra khơi, trước khi xử quan còn hỏi ông nếu khóa quá sẽ được ân xá, ông từ chối. Bấy giờ lính tháo gông, trói ông vào cọc chèo, lý hình chặt ngang lưng rồi chặt đầu, bổ xác làm bốn quăng xuống biển.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã phong chân phúc cho ông Au-gu-ti-nô Phan Viết Huy ngày 27-5-1900.

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại tôn phong ông lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top