Ngày 16/6: Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo – Nông gia  (1818-1862)

Họ Phú Yên, xứ Ngọc Cục là quê hương của thánh Đa-minh Mạo là một trong sáu vị được phong chân phúc ngày 29-4-1951. Ngọc Cục là xứ toàn tòng đạo, xưa là phủ lị Xuân Trường, trong thời cấm cách đã sản sinh ra nhiều vị anh hùng tử đạo.

Ông Đa-minh Mạo là con ông bà Giới, một gia đình khá giả. Ngay từ hồi còn niên thiếu, cậu Mạo đã được cha mẹ lo lắng dạy dỗ để sau nên người giáo hữu tốt, cậu được học chữ Hán. Cậu chăm chỉ học hành, tính nết ôn hoà, được mọi người yêu mến.

Đến tuổi trưởng thành, ông kết bạn, xây dựng một gia đình êm ấm hoà thuận. Con cái được ông săn sóc cẩn thận, cậu Triết con ông dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời, ông phấn khởi vui mừng khuyên con vững vàng theo Chúa đến cùng, sau cậu được chịu chức linh mục quen gọi là Cha già Đa-minh Triết, qua đời năm 1950, một năm trước khi cha người được phong chân phúc.

Ông ra gánh vác việc dân, nhờ tài đức và học vấn suốt thời gian làm phó lý, ông làm được nhiều việc hữu ích cho làng nước, được mọi người cảm phục.

Một đức tin vững vàng trước một số phận mong manh

Năm 1861, cơn giông tố bách hại bao phủ Giáo Hội Việt Nam, đời sống giáo dân không có chút gì bảo đảm, ai cũng lo cho số phận mong manh của mình, cái chết đang đợi chờ, đe doạ những người trung thành. Nhưng Chúa đã cho phát sinh những Đức Tin vững vàng vượt thắng lên trên số phận mong manh đó. Ngày 14-9-1861, ngày Lễ Tôn Vinh Thánh giá Chúa Kitô, quan phủ Xuân Trường về vây làng Ngọc Cục, bắt mọi người có đạo phải bước qua thập giá, ai không tuân lệnh sẽ phải bắt giam hay phát lưu sang làng lương dân.

Một số người nhát sợ xúc phạm đến Thánh giá, nhưng một số đông trong đó có ông Đa-minh Mạo tôn vinh Thánh giá Chúa bằng cách hiên ngang xưng Đức Tin, thà chết chẳng thà quá khoá.

Ông Phó Lý Mạo bị bắt giam, trước còn được tự do gặp họ hàng thân thích, nhưng khi quan huyện Vụ Bản về tra khảo, ông một mực cương quyết không khoá quá, nên đêm ngày phải mang gông xiềng khổ sở.

Trải qua bao nhiêu trận đòn dữ tợn, vị tuyên xưng đức Tin, trước sao sau vậy, không hề sờn chí, dù phải chịu cả cực hình cay nghiệt này là cấm cốc, trói lại đem phơi ngoài nắng giữa bãi tha ma, cũng không làm ông sờn lòng nao núng, ông còn ăn chay thêm để xin Chúa ban sức mạnh.

Trận chiến đấu cuối cùng để phân thắng bại

Ngày 15-6-1862 quan án tỉnh Nam Định về làng Cốc, lập toà án ở đình làng xét xử ông Đa-minh Mạo. Đây là trận chiến đấu cuối cùng để phân thắng bại. Hai bên đều cố đoạt phần thắng về mình. Mọi người ngạc nhiên thấy ông Phó Lý Mạo bình tĩnh hiên ngang đến trước toà án như người chiến thắng. Quan truyền ông bước qua thánh giá, ông kiên quyết trả lời: “Thưa quan lớn, không bao giờ”. Ông bị trói đem ra phơi giữa trời nắng như thiêu như đốt, quan mong sẽ làm lung lạc gan dạ người chiến sĩ. Quan Án đã nhầm. Hôm sau quan lại dụ dỗ, dọa nạt, nhưng vị tuyên xưng Đức Tin đanh thép trả lời như những nhát dao chặt đứt mối hy vọng không tưởng của quan Án. Ông nói rằng: “Bẩm quan lớn, sao quan cứ quấy rầy chúng tôi mãi? Chúng tôi có phải là trẻ con ngây thơ sợ khổ hình hơn sợ xúc phạm đến Thiên Chúa? Nếu chúng tôi muốn đạp Thánh giá, thì ngay lúc mới bị bắt, chúng tôi đã làm để khỏi chịu bao khổ hình từ đó đến nay. Quan muốn kết án thế nào cũng được, tuỳ ý quan lớn. Chúng tôi nhất định sống chết không bao giờ đạp Thánh giá Chúa Kitô đã dùng để cứu độ thế gian”.

Thất bại hoàn toàn, quan kết án trảm quyết.

Ba quan tiền, ba nhát gươm kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Cánh đồng lúa bao la, hưu quạnh ở làng Cốc, hôm nay náo động hẳn lên, mọi người tuôn đến rất đông dự cuộc xử người có đạo. Ông Đa-minh Mạo vừa đi vừa cầu nguyện, vui vẻ dũng cảm tiến đến pháp trường làng Cốc, ông hân hoan đón giờ hy sinh chiến thắng. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa, vì họ thấy trước lúc xử, sau khi đã quỳ cầu nguyện, ông Mạo đưa cho Lý hình ba quan tiền, xin chém đầu mình ba nhát gươm kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Lý hình ưng nhận. Hồi hiệu lệnh vang lên ba nhát gươm đưa qua cổ, đầu rơi xuống đất, linh hồn ông Mạo bay về nơi sáng láng hưởng vinh phúc với Chúa Ba Ngôi. Hôm ấy là ngày 16-6-1862.

Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Đa-minh Mạo ngày 29-4-1951, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tổn ông lên bậc hiển thánh ngày 19 6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top