Ngày 6/6: Thánh Vinh-sơn Dương – Giáo hữu (1821-1862)

Ông Vi-xen-tê Dương quê ở làng Đoan Trung tỉnh Thái Bình, con ông bà Lý Thang, gia đình giàu có khá giả. Sinh trong thời cấm cách, việc học giáo lý, kinh bổn, không được đầy đủ nên ông sống cuộc đời giáo hữu bình thường. Đến tuổi trưởng thành ông lập gia đình sinh được hai trai, một gái. Ông lo lắng giáo dục con cái theo tinh thần đạo, lo cho gia đình êm ấm.

Một hôm quan quân về vây làng, bắt người có đạo ra đình điểm mục và bước qua Thánh giá. Một số người không tuân lệnh, cương quyết giữ vững Đức Tin, ông Vi-xen-tê Dương, ông Thoan, ông Cung ở trong số này. Bị tống giam tra tấn, ông Cung bị chết rũ tù, còn ông Dương và ông Thoan quan ra lệnh phát lưu đến làng Mỹ Nhuê, huyện Quỳnh Côi. Ở nơi lưu đày phải hành hạ, tra tấn, không làm nao núng, những lời dụ dỗ, những nỗi thương nhớ gia đình không làm ông mền yếu, ông siêng năng cầu nguyện, hiến toàn thân cho Chúa, cương quyết không bỏ đạo.

Của lễ toàn thiêu

Phát lưu, tra tấn, dụ dỗ cũng không lay chuyển nổi Đức Tin sắt đá của vị anh hùng, các quan kết án ông Dương phải thiêu sinh. Được tin, ông nhắn người nhà đưa cho ông một đôi chiếu sạch để dâng lễ toàn thiêu cho xứng đáng.

Ngày 7-6-1862, ngày thi hành án. Bàn thờ dâng lễ là cái chòi bằng rạ. Ông Vi-xen-tê Dương phải trói trong chòi này. Quan ra lệnh đốt chòi, ngọn lửa bừng bừng bốc cháy, người bên ngoài nghe tiếng ông ca ngợi danh thánh Giêsu và phó linh hồn trong tay Chúa, tiếng kêu yếu dần cho đến khi ông tắt thở.

Các con ông đến đưa thi hài ông về an táng ở quê nhà. Ba tháng sau được đem vào nhà thờ Đoang Trung.

Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã phong chân phúc cho ông Vi-xen-tê Dương, và ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn ông lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top