Ngày 11/2: Đức Mẹ Lộ Đức

Lễ nhớ

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

Lễ nhớ vào ngày 11.02 được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII công nhận trong địa phận Tarbes, như là ngày lễ của địa phương. Đức Giáo Hoàng Piô X đã triển khai vào lịch Rôma vào năm 1908, để nhớ lại những lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette Soubirous năm 1858 nơi hang Massabielle (11.02 – 16.07). Bernadette tóm tắt sự kiện như sau : “Tôi trở lại hang đá trong vòng 15 ngày…Bà (Đức Trinh Nữ Maria) lập lại nhiều lần với tôi rằng tôi phải nói với các linh mục, phải xây ở đây một nhà nguyện và đi đến suối nước để tắm rửa và tôi phải cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại. Nhiều lần tôi có hỏi Bà là ai. Bà chỉ mỉm cười. Bà giang tay xuống, ngước mắt nhìn trời, sau đó Bà nói với tôi Bà là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Ngày kỷ niệm này là một Thánh lễ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, lễ nhớ. Đối tượng của Thánh lễ không phải là sự kiện lịch sử của việc hiện ra, nhưng là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

2. Thông điệp và tính thời sự

a. Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI “Marialis cultus” nhắc đến lễ Đức Mẹ Lộ Đức là những lễ “liên kết với một sự tôn kính địa phương, có một âm vang lớn” (số 18).

Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra ở Lộ Đức được cử hành như một hình ảnh “thành thánh Giêrusalem mới”, Thiên Chúa sẽ hướng bình an đến đó như một dòng sông cả (bài đọc một : Is 66,10-14).

b. Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mang một sứ điệp đơn sơ trong sáng :

Mẹ mời chúng ta cầu nguyện. Bernadette nói : “Bà làm dấu Thánh giá…tôi cầm lấy xâu chuỗi ; Bà lần theo xâu chuỗi của Bà…” Đức Mẹ yêu cầu em cầu nguyện để kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Ngoài việc cầu nguyện, Đức Maria yêu cầu sám hối. Khi hiện ra lần thứ chín, Bernadette lập lại 3 lần, như âm vang em đã nghe từ trên cao : “Sám hối, sám hối, sám hối.”

– Sự trở lại là trọng tâm của sứ điệp Lộ Đức. Bernadette nói : “Bà lập lại với tôi nhiều lần, đến suối nước để rửa mặt và tôi phải cầu nguyện để kẻ tội lỗi ăn năn trở lại” (Thư cho cha Gondrand). Thật vậy, Lộ Đức đã trở thành nơi thanh tẩy và giao hòa cho nhiều kẻ hành hương, họ làm như Bernadette đến suối nước “rửa mặt”.

c. Tại Lộ Đức, Thiên Chúa tỏ tình thương thật gần gũi với con người mà Người yêu dấu, và đối với những con người ấy, Đức Maria đã cầu bầu cho họ, như Mẹ đã làm tại Cana.

Sự cầu bầu của Đức Maria được dân chúng luôn cầu nguyện tụng, luôn van xin : “Lạy thánh nữ Đức Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con…” Sự hiện diện mẫu từ của Đức Maria đã đem đến biết bao ân sủng cho khách hành hương, về phương diện thể lý, luân lý, tinh thần…Tại Lộ Đức cũng ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : “Anh em sẽ gặp Người và tâm hồn anh em sẽ vui thỏa ; tứ chi anh em như hoa cỏ mới, sẽ tươi trẻ lại” (Bài đọc một trong Thánh lễ).

Enzo Lodi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top