Ngày 28/4: Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy Giảng (1783-1840)

Người con nối dõi tông đường

Cậu Phê-rô Nguyễn văn Hiếu sinh năm 1783 ở làng Đồng Chuối tỉnh Hà Nam trong một gia đình trung nông. Cậu hiền lành, ngoan ngoãn, đạo đức sốt sáng.

Ông bà Sồm sinh được hai con, một gái, một trai. Chị là An-na Nguyễn Thị Chung, cậu em là thầy giảng Phê-rô Hiếu của chúng ta.

Từ bé cậu Hiếu đã siêng năng học kinh bổn, chăm chỉ đi nhà thờ. Ông bà Sồm cho con đi học chữ Nho, cậu học hành tấn tới, hay vâng lời cha mẹ, không cãi nhau đánh nhau với các bạn bao giờ nên ông bà Sồm rất yêu con. Cậu ước ao dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời, nhiều lần cậu định ngỏ ý xin cha mẹ, nhưng lại sợ cha mẹ không bằng lòng vì cậu là con một, theo thói đời, có một con trai thì không cho đi tu, phải ở nhà nỗi dõi tông đường.

Năm 12 tuổi cậu mạnh dạn xin cha mẹ cho mình được như sở nguyện, hai ông bà rất yêu con, lại vốn bản tính hiền lành đạo đức nên bảo cậu: “Con cứ yên tâm, để cha bàn với chú con rồi cha mẹ sẽ cho con đi tu”.

Ông chú là người sốt sáng đạo đức trả lời cách khôn ngoan: “Nếu cháu muốn dâng mình cho Chúa, chúng ta phải tuỳ ý cháu, việc này do thánh ý Chúa chọn”.

Thế là họ hàng đều thỏa thuận, ông bà Sồm cho con vào nhà Đức Chúa Trời. Đang khi cậu học ở chủng viện, thì cha mẹ cậu qua đời, còn chị gái đi lấy chồng.

Xin cầu cho tôi được phúc tử đạo

Khi Thày Hiếu mãn tràng La-tinh, Bề trên sai thày đi giúp các cha thừa sai, về sau thày đi giúp Cha Khoan ở xứ Phúc Nhạc. Thày vâng lời chịu luy, siêng năng làm các việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Thày Hiếu hiền lành dễ dàng, nhưng lại giữ phép nhà rất ngặt, hay giúp người ta dọn mình rước lễ, hay thăm viếng người ốm đau để khuyên bảo người ấy chịu phép xức dầu cho nên.

Thày bị bắt ở trại Đông Biên cùng với Cha Khoan và Thày Thanh.

Khi phải giam ở tỉnh Ninh Bình, thày cũng phải tra khảo như Thày Thanh. Dù các quan bày mọi mưu chước dỗ dành đe dọa thế nào thày vẫn kiên trung vững vàng bằng lòng chịu mọi hình khổ, chịu mang gông xiềng, đòn vọt vì danh Chúa Kitô.

Sau quan giam riêng Thày Hiếu và Thày Thanh một nơi để dỗ dành và khỏi chịu ảnh hưởng của Cha Khoan. Nhưng các quan đã nhầm, sức mạnh của các thày là ở nơi Chúa, là ơn Chúa ban, nên dù các thày bị cô lập một mình các thày vẫn bất khuất trước mọi quyền lực trần gian.

Thày Hiếu cũng bị đòn vọt như Thày Thanh, bị lôi qua Thánh Giá nhưng lần nào thày cũng lên tiếng phản đối, cũng có hành động phản kháng. Hai thày ở với nhau một thời gian ngắn, luôn giúp đỡ khuyến khích nhau chịu khó cho nên.

Thày bị kết án giảo giam hậu vì thế thày chịu cảnh tù ngục hơn một năm nữa. Chứng nhân của Chúa dùng thời gian này để chuẩn bị cuộc sống vĩnh cửu cách hoàn hảo hơn, mọi người đều thấy thày lúc nào cũng tươi vui, khi làm việc, lúc đọc kinh, ăn chay các ngày thứ sáu. Bổn đạo đến thăm, thày khuyên họ chịu khó giữ đạo cho nên và lần nào thày cũng xin họ cầu nguyện cho mình được phúc tử đạo.

Lần thứ hai quan kết án thày phải trảm quyết, trước khi thi hành án, các quan còn cố dụ dỗ thày khoá quá, nhưng thày vẫn vững vàng.

Những viên gạch đỏ thắm xây dựng thành Giêrusalem trên Trời

Ngày 28-4-1840, Cha Khoan, Thày Thanh, Thầy Hiếu, phải điệu đi xử, suốt dọc đường ba cha con hân hoan hát bài ‘Kinh Tạ ơn’, dân chúng đứng hai bên đầu tiên ngạc nhiên, bỡ ngỡ, sau như được lôi kéo hấp dẫn bởi niềm vui thiên linh. Đây là bài ca khải hoàn của các chiến sĩ đức tin đi đón nhận triều thiên vinh quang. Đã đến pháp trường ‘Lò gạch’, Thiên Chúa dùng bàn tay lý hình để hoàn thành ba viên gạch đỏ thắm sáng chói rực rỡ xây dựng thành Giê-ru-sa-lem trên trời.

Thày Hiếu ngồi vào chiếu đã trải sẵn, lính cưa gông, trói thày vào cọc. Sau hồi hiệu lệnh, lính chém đầu thầy, nhưng vì sợ quá chúng chém trệch, khiến thày rất đau đớn ngửa mặt lên trời kêu lên rằng: “Xin chém tôi đi tôi đau quá”. Đến nhát thứ ba, đầu mới rơi xuống.

Bổn đạo xứ Yên Mối đem xác thày về làng ấy và giữ cho đến bây giờ.

Ngày 27-5-1900 Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho thày Phê-rô Lê Văn Hiếu, và ngày 19 – 6 – 1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại phong thày lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top