Ngày 6/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo hữu (1800-1862)

Ông Phê-rô Dũng cùng quê với ông Phê-rô Thuần ở làng Đồng Bào, thuộc xứ Kẻ Mèn tỉnh Thái Bình. Hai ông là bạn với nhau từ thuở bé, cùng nhau lênh đênh trên sông nước, làm nghề chài lưới, rồi sẽ cùng nhau đi trên chặng đường Thánh giá tử đạo, để về sau hai ông cùng dâng lễ toàn thiêu trên một bàn thờ.

Cuối năm 1861, vì bất khẳng khoá quá, ông bị bắt cùng ông Phê-rô Thuần và các bạn, phải điệu lên tỉnh. Ở đây ông chịu trăm nghìn khổ hình như ông Thuần, phải phát lưu đến làng Ngọc Chi rồi đến làng Lương Mỹ. Thời gian lưu đày không làm thay đổi ý chí của ông, ông và ông Thuần lại phải ra công đường xét hỏi, để chịu những trận đòn ghê sợ.

Cuối cùng quan dùng tình cảm gia đình để mong các ông xiêu lòng. Ông Phê-rô Dũng và bạn về thăm gia đình. Ông dùng dịp này để khuyên vợ con tuân theo thánh ý Chúa, bền lòng giữ đạo. Rồi ông từ biệt thân quyến làng mạc, vác gông ra đi suốt chặng đường khổ giá. Ông nén lòng yên ủi cậu con yêu dấu đang cố níu tay bố ở lại gia đình, ông bảo: “Con vui lòng để bố đi chịu chết vì Chúa Kitô”.

Ông bị kết án thiêu sinh, phải nhốt trong một điểm canh giữa cánh đồng cùng với ông Phê-rô Thuần. Hai tâm hồn, một của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Sau những tiếng kêu chiến thắng ‘Giêsu’ giữa ngọn lửa cháy bừng bừng, linh hồn ông bay về trời lĩnh triều thiên tử đạo. Xác ông sau đưa về nhà thờ họ Mông Phu.

Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Phê-rô Dũng ngày 29-4-1951, và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn ông lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top